Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu cấp 'sổ đỏ' cho condotel

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền đối với căn hộ, biệt thự du lịch.

Triển khai hướng dẫn của Bộ Xây dựng theo Công văn 276 ngày 20/1/2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thư du lịch trên địa bàn tỉnh,

Theo đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành chức năng có liên quan quản , hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đúng theo qui định hiện hành.

Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường chấn chỉnh công tác qui hoạch xây dựng, quản phát triển đô thị theo qui hoạch được duyệt. Rà soát việc đề xuất chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở.

Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu cấp 'sổ đỏ' cho condotel - Ảnh 1.

Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều dự án căn hộ, biệt thự du lịch. (Ảnh: Agoda).

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, khi tham mưu đề xuất việc chuyển đổi căn hộ du lịch sang nhà ở cần xem xét thận trọng, đúng theo qui định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về qui hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với qui hoạch xây dựng, qui hoạch sử dụng đất được duyệt; qui hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở; phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; tuân thủ qui định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

Tăng cường thanh, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh qui hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, các hoạt động kinh doanh bất thường, trái với qui định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu các chủ đầu tư dự án khắc phục sai phạm nếu có.

Đồng thời, thực hiện việc quản đầu tư, xây dựng đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, đảm bảo phù hợp với qui hoạch xây dựng; qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qui hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt.

Trước đó, đầu tháng hai, Bộ TN&MT đã có văn bản gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho dự án căn hộ khách sạn hay còn gọi là condotel.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ TN&MT đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo qui định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi qui mô, mục tiêu, qui hoạch của dự án.

chọn