Bắc Giang đặt mục tiêu năm 2025 sẽ giải quyết 80% nhà ở xã hội cho công nhân

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn, tỉnh sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội cho công nhân trên địa bàn để phấn đấu đến năm 2025, giải quyết khoảng 80% các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; trong đó ưu tiên công nhân đang lao động trong khu, cụm công nghiệp.

Bắc Giang tiếp tục nghiên cứu việc cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục không thực sự cần thiết trong xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân.

Cùng với đó, công khai thông tin quy hoạch, danh mục tiến độ triển khai các dự án khu đô thị (có nhà ở xã hội dành cho công nhân), dự án nhà ở; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình.

Thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn, UBND các huyện, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân làm cơ sở để chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Cùng đó, đẩy nhanh việc lập quy hoạch chi tiết đối với các dự án thành phần trong Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân được phê duyệt (đối với các dự án chưa có quy hoạch hoặc quy hoạch chưa đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở công nhân).

Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt nhưng thiếu quy mô dân số tính toán so với dự án thành phần trong đề án, UBND huyện, thành phố xem xét tính toán cụ thể để bố trí xây dựng nhà ở công nhân vào vị trí quy hoạch nhà ở xã hội trong các khu đô thị gần các khu công nghiệp.

Các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình thuộc dự án trên phần diện tích được giao đất, đã cấp giấy phép xây dựng; tăng cường quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình; thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật.

Công khai đầy đủ chính xác các thông tin về dự án, bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định; không được huy động vốn khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định...

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 12 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân đang triển khai thi công xây dựng hoặc đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, bao gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên do Công ty TNHH Fugiang làm chủ đầu tư; dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên do Công ty TNHH Vương Vĩ làm chủ đầu tư; dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (CT1, CT2) do Liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bền vững EVERGREEN Bắc Giang làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang do Liên danh Công ty TNHH Fuji và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VINACO làm chủ đầu tư..., với quy mô sử dụng đất 76,73 ha, tổng mức đầu tư khoảng 19.801 tỷ đồng; đáp ứng khoảng 94.644 công nhân.

Tại thành phố Bắc Giang, hiện nay có khoảng 410 phòng ở lưu trú do các doanh nghiệp sử dụng lao động tại các cụm công nghiệp xây dựng để bố trí cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp với khoảng 2.109 phòng trọ do người dân tự xây dựng ở khu vực lân cận các cụm công nghiệp để cho công nhân thuê trọ.

Dự báo đến năm 2025, trên địa bàn thành phố có 7 cụm công nghiệp hoạt động, tổng số lượng công nhân dự kiến hơn 1.900 người; trong đó có nhu cầu về nhà ở khoảng hơn 1.100 người. Như vậy, quỹ nhà trọ và nhà lưu trú hiện có đáp ứng được cho hơn 6.000 người đảm bảo cho công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Tại huyện Việt Yên, hiện nay có khoảng 525 phòng lưu trú của doanh nghiệp sử dụng lao động tại khu công nghiệp để bố trí cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp và có khoảng 44.387 phòng trọ do người dân tự xây dựng ở khu vực lân cận các khu, cụm công nghiệp để cho công nhân thuê trọ. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 3 dự án nhà ở xã hội cho công nhân đang đầu tư xây dựng, dự kiến đến năm 2025 cung cấp khoảng hơn 12.300 căn hộ.

Dự báo đến năm 2025, trên địa bàn huyện Việt Yên có 4 khu công nghiệp (có phát sinh công nhân lao động trong khu công nghiệp), 4 cụm công nghiệp hoạt động với tổng số công nhân dự kiến hơn 162.200 người; trong đó, nhu cầu về nhà ở là hơn 97.300 người.

Như vậy, quỹ nhà trọ, nhà lưu trú hiện có và các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân dự kiến hoàn thành năm 2025 sẽ đáp ứng được cho hơn 114.000 người, đảm bảo cho công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên. 

chọn