Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch giao thông huyện Di Linh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh tới năm 2020.

Di Linh là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng. Huyện Di Linh nằm ở trung tâm tỉnh Lâm Đồng, trên cao nguyên Di Linh. Có diện tích vào khoảng 1.614,64 km².

Về quy hoạch giao thông, ngày 01/02/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 91/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Di Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định này vẫn có hiệu lực cho đến khi Quyết định mới được duyệt.

Về quy hoạch phát triển giao thông, huyện Di Linh được quy hoạch như sau:

Quy hoạch giao thông đường bộ: Dự kiến đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, một số tuyến giao thông quan trọng đi qua và trên địa bàn huyện được xây dựng mới và đầu tư nâng cấp như sau: Cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt; Quốc lộ 20; Quốc lộ 28; Đường tỉnh 725; Đường tỉnh 726,...

Đường liên xã: Quy hoạch 19 đường liên xã (ĐI) - DH19), chiều dài 171 km. Quy hoạch đường liên xã theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lộ giới tùy theo địa hình lộ giới thay đổi theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ.

Đường trục xã trục thôn: Quy hoạch đường trục xã theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5m. Quy hoạch đường trục thôn theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nên đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m - 5,5 m, lộ giới tùy theo địa hình lộ giới thay đổi theo Nghị định số 186 2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ.

Quy hoạch hệ thống bến, bãi: Quy hoạch mới bến xe trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn bến xe hạng III tại thị trấn Di Linh, diện tích là 8.860 m2.

Dưới đây là quy hoạch giao thông huyện Di Linh thể hiện trên bản đồ quy hoạch đến năm 2020 của huyện Di Linh:

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Huyện Di Linh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Di Linh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh đến năm 2020.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Di Linh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh đến năm 2020 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Di Linh TẠI ĐÂY.