Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng.

Hữu Lũng là một huyện trung du nằm ở phía nam thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn, huyện lỵ của huyện là thị trấn Hữu Lũng, cách thành phố Lạng Sơn 80 km về phía tây nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 95 km. Tổng diện tích của huyện là 806,74 km².

Huyện Hữu Lũng có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Chi Lăng và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; phía tây giáp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang; phía bbắc giáp huyện Bắc Sơn và huyện Văn Quan.

Về quy hoạch giao thông, ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Hệ thống giao thông: Đường bộ: Tổng chiều dài đƣờng bộ của huyện Hữu lũng hiện có 700,55 km trong đó: Đường cao tốc có chiều dài 27 km, đường quốc lộ có chiều dài 4,41 km; đường tỉnh lộ có tổng chiều dài 100,15 km; đường huyện có tổng chiều dài 77 km; đường nội thị: 12,4 km; đường liên xã, liên thôn: 488 km. 

Đường huyện và đường nội thị: Hữu Lũng có 8 tuyến đƣờng huyện với tổng chiều dài khoảng 100 km. Đường huyện là các tuyến nối từ quốc lộ, tỉnh lộ vào trung tâm xã với nền đường rộng 3,5 - 5,5 m. Hiện tại chƣa có tuyến nào có mặt đƣờng được xây dựng hoàn chỉnh. Đường nội thị tại thị trấn Hữu Lũng có 8 tuyến với tổng chiều dài 12,4 km hiện trạng nền đường rộng 3m - 5,5 m, mặt đƣờng rộng 2,5 m - 5,0 m chủ yếu đƣợc dải nhựa và bê tông.

Đường liên xã, liên thôn: Đường liên xã, liên thôn có tổng chiều dài 488 km phần lớn chưa có mặt đường, đi lại khó khăn đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Bến, bãi đỗ xe: Hiện tại huyện có 01 bến xe tại thị trấn Hữu Lũng và ở xã Tân Thành. Đường sắt: Tuyến đường sắt liên vận Hà Nội - Đồng Đăng - Bắc Kinh (Trung Quốc) có chiều dài 25 km với 3 nhà ga là ga Phố Vị, ga Voi Xô và ga Bắc Lệ.

Đường sông: Trên địa bàn huyện có 2 tuyến sông chính là tuyến sông Thương và sông Trung với tổng chiều dài 130 km. Giao thông đường sông của huyện không phát triển do lòng sông dốc, nhỏ hẹp và nhiều khúc quanh. 

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Hữu Lũng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

   Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông huyện Hữu Lũng TẠI ĐÂY.