Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm huyện 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Hữu Lũng là một huyện trung du nằm ở phía nam thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn, huyện lỵ của huyện là thị trấn Hữu Lũng, cách thành phố Lạng Sơn 80 km về phía tây nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 95 km. Tổng diện tích của huyện là 806,74 km².

Huyện Hữu Lũng có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Chi Lăng và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; phía tây giáp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang; phía bbắc giáp huyện Bắc Sơn và huyện Văn Quan.

Huyện Hữu Lũng có 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hữu Lũng (huyện lỵ) và 23 xã: Cai Kinh, Đồng Tân, Đồng Tiến, Hồ Sơn, Hòa Bình, Hòa Lạc, Hòa Sơn, Hòa Thắng, Hữu Liên, Minh Hòa, Minh Sơn, Minh Tiến, Nhật Tiến, Quyết Thắng, Sơn Hà, Tân Thành, Thanh Sơn, Thiện Tân, Vân Nham, Yên Bình, Yên Sơn, Yên Thịnh, Yên Vượng.

Về quy hoạch sử dụng đất, ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Thực trạng phát triển đô thị: Thị trấn Hữu Lũng là trung tâm hành chính huyện, nơi tập trung các trụ sở cơ quan, trụ sở của các tổ chức sự nghiệp, công trình văn hóa và phúc lợi xã hội của huyện. Khu vực phát triển đô thị hiện nay đƣợc xác định bao gồm toàn bộ thị trấn Hữu Lũng có diện tích là 482,46 ha, trong đó đất nông nghiệp 309,50 ha, đất phi nông nghiệp 172,96 ha.

Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thị trấn đang được đầu tư phát triển như: Giao thông, điện, cấp thoát nước, thương mại, bưu chính viễn thông,... Các công trình phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng đang được đầu tư nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, mật độ hệ thống giao thông đô thị còn ở mức thấp, chất lượng chưa đảm bảo, bề mặt nhiều tuyến đường còn hẹp. 

Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn: Các khu dân cư nông thôn trên địa bàn 23 xã, phân bố không đồng đều, tập trung nhiều ở khu trung tâm các xã, khu vực bằng phẳng, dọc theo các trục đường giao thông. Các khu dân cư nông thôn nhìn chung có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, cơ bản phân bố tương đối hợp lý theo điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế từng vùng. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chương trình như xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới,...đã được ưu tiên đầu tư trên địa bàn huyện, đặc biệt ở các xã khó khăn, xã nghèo. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Hữu Lũng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

 - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng TẠI ĐÂY.