Đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình theo bản đồ sử dụng đất.

Lộc Bình là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Huyện Lộc Bình nằm ở phía đông tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích của huyện là 1.000 km2.

Huyện Lộc Bình có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp thành phố Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp huyện Chi Lăng và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Đình Lập và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; phía bắc giáp huyện Cao Lộc.

Trên địa bàn huyện Lộc Bình hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch trên địa bàn huyện Lộc Bình là khu đất dài khoảng 550 m ven đường 237. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía đông và phía nam là đường tỉnh 237. Khu đất này được quy hoạch là đất khu công nghiệp.

Khu đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Lộc Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Một khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình.

Đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 4.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT CÁC KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở HUYỆN Lộc Bình thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Lộc Bình TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).