Đường sẽ mở ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Đình Lập theo bản đồ quy hoạch.

Đình Lập là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Tổng diện tích của huyện là 1.187 km².

Về quy hoạch giao thông, trên địa bàn huyện Đình Lập có các tuyến giao thông trong điểm kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Quốc lộ 4B; quốc lộ 31; đường DT237,..

Ngoài ra, huyện có hệ thống giao thông đang được hoàn chỉnh, với các đường Tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa.

Theo quy hoạch giao thông huyện Đình Lập, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Đình Lập. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Đình Lập là tuyến cao tốc huyện Đình Lập. Đường này có chiều dài khoảng 40 km chạy song song với quốc lộ 4B. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của huyện đoạn giáp với Lộc Bình. Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của huyện đoạn giáp với tỉnh Quảng Ninh.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập:

Đường sẽ mở ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Đình Lập trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ màu vàng là đường sẽ mở ở huyện Đình Lập thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập.

Đường sẽ mở ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên bản đồ Google vệ tinh.

  (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN Đình Lập trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

Xem thêm: Cập nhật ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN Đình Lập tại đây.