Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm huyện 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Lộc Bình là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Huyện Lộc Bình nằm ở phía đông tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích của huyện là 1.000 km2.

Huyện Lộc Bình có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp thành phố Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp huyện Chi Lăng và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Đình Lập và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; phía bắc giáp huyện Cao Lộc.

Huyện Lộc Bình có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Lộc Bình (huyện lỵ), Na Dương và 19 xã: Ái Quốc, Đồng Bục, Đông Quan, Hữu Khánh, Hữu Lân, Khánh Xuân, Khuất Xá, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Minh Hiệp, Nam Quan, Sàn Viên, Tam Gia, Thống Nhất, Tĩnh Bắc, Tú Đoạn, Tú Mịch, Xuân Dương, Yên Khoái.

Về quy hoạch sử dụng đất, ngày 9/5/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 545/QĐ-TTg về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Huyện Lộc Bình là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. Do đó, quy hoạch sử dụng đất của huyện Lộc Bình cũng được xác định theo Quyết định này.

Huyện Lộc Bình nằm trong khu vực có điều kiện phát triển kinh tế, theo 2 trục là Lộc Bình - Đình Lập và Chi Lăng - Hữu Lũng. 

Định hướng phát triển: Tập trung cho công nghiệp khai khoáng (than, nhiệt điện); hoàn thành xây dựng tổ hợp II nhà máy nhiệt điện Na Dương; xây dựng Khu công nghiệp Na Dương phát triển các ngành công nghiệp như công nghiệp chế biến nông, lâm sản, bao bì, đóng gói sản phẩm. Củng cố phát triển trung tâm dạy nghề để đáp ứng nhu cầu cung cấp lực lượng lao động tại chỗ cho các dự án công nghiệp và chuyển đổi cơ cấu lao động trong khu vực. Phát huy thế mạnh về đất lâm nghiệp, phát triển có hiệu quả các dự án trồng rừng, tiếp tục khai thác hiệu quả các vùng sản xuất tập trung đã có như vừng, chè Đình Lập, vùng thông Lộc Bình, Đình Lập và vùng cây công nghiệp ngắn ngày tại Lộc Bình …

Tập trung phát triển dịch vụ tại khu du lịch Núi Mẫu Sơn, xây dựng và phát triển thành điểm du lịch trọng điểm quốc gia; Khu cửa khẩu Chi Ma với các hoạt động thương mại, kho bãi vận tải hàng hóa và phát triển các dịch vụ phụ trợ để phát triển Khu công nghiệp Na Dương.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Lộc Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình TẠI ĐÂY.