Đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập theo bản đồ sử dụng đất.

Đình Lập là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Tổng diện tích của huyện là 1.187 km².

Huyện Đình Lập có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu; phía tây giáp huyện Lộc Bình và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; phía bắc giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 51,2 km.

Trên địa bàn huyện Đình Lập hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch trên địa bàn huyện Đình Lập là khu đất dài khoảng 300 m ven quốc lộ 4B. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía đông giáp quốc lộ 4B; phía nam giáp một con đường nội bộ của huyện. Khu đất này được quy hoạch là đất ở nông thôn.

Khu đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Đình Lập trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Một khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập.

Đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 4.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

 XEM CHI TIẾT CÁC KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở HUYỆN Đình Lập thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Đình Lập TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).