Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm huyện 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Đình Lập là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Tổng diện tích của huyện là 1.187 km².

Huyện Đình Lập có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu; phía tây giáp huyện Lộc Bình và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; phía bắc giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 51,2 km.

Huyện Đình Lập có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Đình Lập (huyện lỵ), Nông trường Thái Bình và 10 xã: Bắc Lãng, Bắc Xa, Bính Xá, Châu Sơn, Cường Lợi, Đình Lập, Đồng Thắng, Kiên Mộc, Lâm Ca, Thái Bình.

Về quy hoạch sử dụng đất, ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 118.956,45 ha. Đất đai có nguồn gốc phát sinh chủ yếu trên nền đá mẹ là phấn sa Rigilis màu do phong hoá và một phần sa thạch phân bố hầu khắp các xã trong huyện. Đất có tầng dày trên 100 cm, chiếm 3,26% tổng diện tích; đất có tầng dày 50- 100 cm, chiếm 11,6%; diện tích đất có tầng dày < 50 cm, chiếm 85,14% diện tích. Nhìn chung, chất lượng đất thuộc loại đất tốt thích hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị. Đất đồi núi thích hợp với việc trồng cây thông lấy nhựa, phát triển đồng cỏ chăn nuôi đại gia súc. Tuy nhiên do tầng đất mỏng (phần lớn diện tích đất có tầng dày <50 cm) nên đất dễ bị rửa trôi, xói mòn. Vì vậy cần phải có biện pháp tăng cường độ che phủ rừng, canh tác đất dốc hợp lý, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, khoanh nuôi tái sinh rừng để bảo vệ đất.

Huyện có 02 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên 1.794,12ha (thị trấn Đình Lập 633,79ha và thị trấn Nông rường Thái Bình 1.160,33ha), chiếm 1,51% diện tích tự nhiên. 02 thị trấn đã được Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết thị trấn Đình Lập, lập quy hoạch chi tiết thị trấn Nông rường Thái Bình tỷ lệ 1/500; phối hợp thực hiện và tổ chức tham gia ý kiến vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông rường hái ình và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đình Lập tỷ lệ 1/5.000. Thực hiện cấp 30 giấy phép xây dựng nhà ở thuộc sở hữu tư nhân. oàn thiện chỉnh trang đô thị, tổ chức Lễ khánh thành các công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; tích cực triển khai đầu tư, xây dựng Chợ thị trấn Nông rường hái ình, đã thực hiện xong hạng mục giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí bồi thường là 2.773 triệu đồng, hiện đang thực hiện các hạng mục tiếp theo. Đề xuất các nhiệm vụ tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Đình Lập trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

 - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập TẠI ĐÂY.