Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình.

Lộc Bình là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Huyện Cao Lộc nằm ở phía đông tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích của huyện là 1.000 km2.

Huyện Lộc Bình có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp thành phố Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp huyện Chi Lăng và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Đình Lập và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; phía bắc giáp huyện Cao Lộc.

Về quy hoạch giao thông, ngày 9/5/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 545/QĐ-TTg về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Huyện Lộc Bình là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. Do đó, quy hoạch sử dụng đất của huyện Lộc Bình cũng được xác định theo Quyết định này.

 Huyện được quy hoạch như sau: Nghiên cứu nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 1B Lạng Sơn - Thái Nguyên; quốc lộ 4A Lạng Sơn - Cao Bằng; quốc lộ 4B Lạng Sơn - Quảng Ninh và tuyến quốc lộ 279 kết nối Bắc Giang - Lạng Sơn - Bắc Cạn phù hợp với nhu cầu phát triển và nguồn lực từng giai đoạn.

Phát triển các tuyến đường liên huyện; cứng hóa mặt đường xã, thôn, bản; phấn đấu đến năm 2015 có 65% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và đạt trên 90% vào năm 2020; nghiên cứu xây dựng các tuyến đường ra biên giới, đường nối từ đường hành lang biên giới lên đường tuần tra biên giới, đường tuần tra biên giới trên đất liền; các cầu lớn vượt sông như: Cầu Thác Mạ, cầu Na Sầm, cầu Hùng Việt, cầu Lộc Bình phù hợp với nguồn lực của từng giai đoạn.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Lộc Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

 Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình TẠI ĐÂY.