Đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình theo bản đồ quy hoạch.

Lộc Bình là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Huyện Cao Lộc nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích của huyện là 643,8 km2.

Huyện Lộc Bình có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp thành phố Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp huyện Chi Lăng và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Đình Lập và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; phía bắc giáp huyện Cao Lộc.

Ngoài ra, huyện có hệ thống giao thông đang được hoàn chỉnh, với các đường Tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa.

Theo quy hoạch giao thông huyện Lộc Bình, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình là đường nối đường 236 với quốc lộ 4B. Đường này có chiều dài khoảng 4 km. Điểm đầu nằm trên điểm giao giữa đường 237 với quốc lộ 4B. Điểm cuối nằm trên quốc lộ 4B.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình:

Đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Lộc Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ màu vàng là đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình.

Đường sẽ mở ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN Lộc Bình trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

Xem thêm: Cập nhật ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN Lộc Bình tại đây.