Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

Quy hoạch giao thông huyện Yên Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Sơn.

Huyện Yên Sơn nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; phía tây giáp huyện Hàm Yên và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; phía nam giáp thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; phía bắc giáp huyện Chiêm Hóa. Huyện có diện tích 1.067,70 km² (là huyện có diện tích lớn thứ hai tỉnh Tuyên Quang, sau huyện Chiêm Hóa).

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Yên Sơn sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, đường sắt đô thị, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Huyện Yên Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

 

Về quy hoạch, quy hoạch huyện Yên Sơn được xác định theo bản đồ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2030, bản đồ này được sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Chính vì vậy, quy hoạch giao thông huyện Yên Sơn cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch nói trên.

 

 Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Yên Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2030.

 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.


 

Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Yên Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông huyện Yên Sơn TẠI ĐÂY.