Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương đến năm 2030.

Huyện Sơn Dương nằm ở phía nam của tỉnh Tuyên Quang, huyện lỵ của huyện là thị trấn Sơn Dương, nằm cách thành phố Tuyên Quang khoảng 30 km về phía nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 103 km về phía bắc, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Đại Từ và huyện Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên; phía tây giáp huyện Đoan Hùng và huyện Phù Ninh thuộc tỉnh Phú Thọ; phía nam giáp huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và huyện Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; phía bắc giáp thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn.

Huyện Sơn Dương có 31 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Sơn Dương (huyện lỵ) và 30 xã: Bình Yên, Cấp Tiến, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đồng Quý, Đông Thọ, Hào Phú, Hồng Lạc, Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lương Thiện, Minh Thanh, Ninh Lai, Phú Lương, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Sơn Nam, Tam Đa, Tân Thanh, Tân Trào, Thiện Kế, Thương Ấm, Trung Yên, Trường Sinh, Tú Thịnh, Văn Phú, Vân Sơn, Vĩnh Lợi.

Về quy hoạch, quy hoạch huyện Sơn Dương được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến huyện Sơn Dương đến năm 2030, bản đồ này được sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

 Huyện Sơn Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương đến năm 2030.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương TẠI ĐÂY.