Đất có quy hoạch ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Huyện Yên Sơn nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; phía tây giáp huyện Hàm Yên và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; phía nam giáp thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; phía bắc giáp huyện Chiêm Hóa. Huyện có diện tích 1.067,70 km² (là huyện có diện tích lớn thứ hai tỉnh Tuyên Quang, sau huyện Chiêm Hóa). 

Trên địa bàn huyện Yên Sơn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn huyện Yên Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2030, bản đồ này được sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung hoặc đường kẻ màu xanh dương là một số những khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Sơn:

 

 Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2030.

 Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

Xem chi tiết đất có quy hoạch huyện Yên Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2030 TẠI ĐÂY.   

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Yên Sơn TẠI ĐÂY.