Bản đồ quy hoạch giao thông phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch giao thông phường Ỷ La được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030.

Ỷ La là một phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Phường có diện tích đất tự nhiên là 3,5 km². Phường Ỷ La có vị trí địa lý: Phía đông nam giáp phường Hưng Thành; phía đông bắc giáp phường Phan Thiết; phía tây bắc giáp huyện Yên Sơn; phía nam giáp xã Kim Phú; phía bắc giáp phường Tân Hà.

Hiện tại, trên địa bàn phường Ỷ La có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: đường Quốc lộ 37, Bình Thuận...

Những tuyến đường này giúp người dân của phường có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm TP Tuyên Quang.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông phường Ỷ La được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030. Bản đồ này được Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố trên cổng thông tin điện tử.

 Phường Ỷ La trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Quy hoạch giao thông phường Ỷ La trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030.

 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.


 

- Xem thêm quy hoạch giao thông phường Ỷ La trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông phường Ỷ La TẠI ĐÂY.