Bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch giao thông thị trấn Phương Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Phương Sơn có diện tích khoảng 8,47 km². Hiện tại, người dân ở xã Phương Sơn có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: QL31.

Những tuyến đường này giúp người dân thị trấn Phương Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Lục Nam. Ngoài ra, đường QL31 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Phương Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Từ trung tâm thị trấn Phương Sơn đi tới trụ sở UBND huyện Lục Nam khoảng 8km, mất khoảng 16 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 16km (26 phút).

Quy hoạch mạng lưới giao thông thị trấn Phương Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Dưới đây là quy hoạch giao thông thị trấn Phương Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Phương Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông thị trấn Phương Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

- Xem thêm quy hoạch giao thông thị trấn Phương Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông thị trấn Phương Sơn TẠI ĐÂY.