Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp tới năm 2030.

Tân Hiệp là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Huyện Tân Hiệp nằm ở phía đông tỉnh Kiên Giang. Diện tích vào khoảng 416,50 km2.

Vị trí địa lý của huyện Tân Hiệp như sau: Phía đông giáp huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; phía tây giáp huyện Châu Thành, huyện Hòn Đất và thành phố Rạch Giá; phía nam giáp huyện Giồng Riềng; phía bắc giáp huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Huyện Tân Hiệp có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Hiệp (huyện lỵ) và 10 xã: Tân An, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Thành, Thạnh Đông, Thạnh Đông A, Thạnh Đông B, Thạnh Trị.

Về quy hoạch, ngày 14 tháng 09 năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang ra công văn số 320/UBND - TNMT về việc lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Công văn này vẫn có hiệu lực cho tới khi có các văn bản mới được ban hành.

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Hiệp được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, tài nguyên đất đai của huyện và tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ban ngành, lĩnh vực, của địa phương và nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Các thông tin về nhu cầu sử dụng đất được điều tra khảo sát đến từng công trình. Vì vậy, đảm bảo các nguyên tắc: Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực: Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 lĩnh vực xuất phi nông nghiệp có nhu cầu đăng ký 11 dự án, với tổng diện tích 13,89 ha và dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất 13,88 ha sang đất thương mại - dịch vụ. Diện tích đất thương mại, dịch vụ phân bố tập trung ở thị trấn Tân Hiệp, xã Thạnh Đông A,…Diện tích đất thương mại, dịch vụ đến năm 2030 là 19,60 ha. 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có nhu cầu đăng ký 03 dự án, với tổng diện tích 1,01 ha và dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân là 0,10 ha; Diện tích đất xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 31,34 ha. Phân bố đều ở các xã và thị trấn trên địa bàn huyện. 

Lĩnh vực giao thông: Trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 lĩnh vực giao thông có nhu cầu đăng ký 64 dự án, với tổng diện tích 295,53 ha trong đó quỹ đất giao thông thuộc quy hoạch trung tâm thị trấn Tân Hiệp là 13,88 ha; trong đó diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất sang đất giao thông là 86,40 ha, phân bố trên 10 xã, 01 thị trấn. Diện tích đất giao thông của huyện Tân Hiệp đến năm 2030 là 947,66 ha.

Lĩnh vực văn hóa: Trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 lĩnh vực văn hóa có nhu cầu đăng ký 04 dự án, với tổng diện tích 1,93 ha, toàn bộ diện tích này đều chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở văn hóa, thuộc xã Tân Hòa, xã Thạnh Đông A, xã Thạnh Trị, thị trấn Tân Hiệp. Diện tích đất cơ sở văn hóa của huyện Tân Hiệp đến năm 2030 là 4,68 ha.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 lĩnh vực giáo dục - đào tạo có nhu cầu đăng ký 38 dự án, với tổng diện tích 39,93 ha, trong đó diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở giáo dục - đào tạo là 29,57 ha, phân bổ trên 10 xã, 01 thị trấn. Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo của huyện Tân Hiệp đến năm 2030 là 57,89 ha.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Hiệp:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện Tân Hiệp thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp tới năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Kí hiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch.

- Xem và tải về toàn văn công văn lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp TẠI ĐÂY.