Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường 1 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Phường 1 là một phường thuộc TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Phường 1 nằm ở trung tâm TP Đà Lạt với diện tích khoảng 1,85 km2.

Phường 1 có vị trí địa lý như sau: Phía đông phường giáp phường 10; phía tây giáp phường 5 và phường 6; phía nam giáp phường 3 và phường 4; phía bắc giáp phường 2 và phường 8.

Phường 1 có nhiều địa điểm hấp dẫn khách du lịch như Công viên Ánh Sáng, hồ Xuân Hương, Rạp chiếu bóng 30 tháng 4, Quảng trường Thành phố... Ngoài ra đây còn là trung tâm chính trị của TP Đà Lạt.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất Phường 1 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày9/11/2023. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phường 1 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

Phường 1 trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất phường 1 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường 1 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt năm 2030 TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất phường 1 TẠI ĐÂY.