Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận 10, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 10, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Phường 2 là phường thuộc quận 10 (TP HCM), có diện tích khoảng 0,3 km2.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Vị trí cụ thể của phường 2 như sau: Phía đông giáp phường 1; Phía tây giáp phường 4; Phía nam giáp quận 5; Phía bắc giáp phường 9.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng phụ phía tây, tây nam.

Hướng này có hành lang phát triển là tuyến Nguyễn Văn Linh với điều kiện địa chất thủy văn không thuận lợi, việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị có giới hạn; tuân thủ quy định bảo vệ sông rạch, không làm giảm diện tích mặt nước phục vụ cho tiêu, thoát nước của thành phố.

Như vậy, phường 2 nằm trong hướng phát triển không gian phía phụ tây, tây nam của TP HCM nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường 2 thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận 10, TP HCM - Ảnh 1.

Phường 2 trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận 10, TP HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận 10, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận 10, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận 10, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

- Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 TẠI ĐÂY.