Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường 5 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Phường 5 là một phường thuộc TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với diện tích 37,25 km². Phường 5 nằm ở phía tây TP Đà Lạt, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường 1 và phường 6; phía tây giáp huyện Lạc Dương; phía nam giáp phường 4 và xã Tà Nung; phía bắc giáp phường 6 và phường 7.

Trên địa bàn phường có sân bay Cam Ly, thác Cam Ly. Gần địa giới phường có Dinh III Bảo Đại, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, hồ Xuân Hương... Ga Đà Lạt, sân Golf Đà Lạt Đồi Cù cách trung tâm phường khoảng 5 km.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất Phường 5 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phường 5 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

 Phường 5 trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất phường 5 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.  

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường 5 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường 5 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.