Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Đông Lĩnh được thể hiện trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Phường Đông Lĩnh là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa với diện tích 8,74 km². Phường giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và huyện Thiệu Hóa.

Cụ thể, phía đông phường giáp các phường Đông Cương và Đông Thọ; phía tây giáp huyện Đông Sơn; phía nam giáp các phường Đông Tân và Phú Sơn; phía bắc giáp huyện Thiệu Hóa và phường Đông Cương.

Phần lớn diện tích đất tự nhiên của phường là đất nông nghiệp và núi Phượng Lĩnh. Khu công nghiệp Tây Bắc Ga nằm sát địa bàn phía đông của phường Đông Lĩnh. Ngoài ra, từ trung tâm phường tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 34 km; tới TP Sầm Sơn khoảng 22 km, tới Ga Thanh Hóa cách khoảng 6 km.

Quy hoạch sử dụng đất phường Đông Lĩnh được thể hiện trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. Đây là bản đồ được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đông Lĩnh căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa:

  Phường Đông Lĩnh trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Quy hoạch sử dụng đất phường Đông Lĩnh được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Đông Lĩnh trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Đông Lĩnh TẠI ĐÂY.