Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông được thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 đảo Phú Quốc.

Dương Đông là một phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Diện tích vào khoảng 15,06 km2. Phường Dương Đông nằm ở phía tây thành phố Phú Quốc.

Vị trí địa lý của phường Dương Đông như sau: Phía đông giáp các xã Cửa Dương và Dương Tơ; phía tây giáp vịnh Thái Lan; phía nam giáp xã Dương Tơ; phía bắc giáp xã Cửa Dương.

Phường Dương Đông được chia thành 12 khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12 .

Phường Dương Đông có nhiều di tích như: Chùa Sùng Hưng; Dinh Cậu; Đình thần Dương Đông,…

Dương Đông là một phường của thành phố Phú Quốc, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 đảo Phú Quốc.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông được thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 đảo Phú Quốc:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Phường Dương Đông thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng thành phố Phú Quốc tới năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Phú Quốc TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Dương Đông TẠI ĐÂY.