Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 16, Phân khu số 18.

Phường Quảng Tâm là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 3,67 km², dân số năm 2019 là 10.230 người, mật độ dân số đạt 2.787 người/km². Phường giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Cụ thể, phường Quảng Tâm nằm ở phía đông nam TP Thanh Hóa, phía đông giáp thành phố Sầm Sơn; phía tây và phía nam giáp phường Quảng Cát; phía bắc giáp phường Quảng Phú. 

Sông Thống Nhất giáp địa bàn phía bắc của phường. Hiện phường Quảng Tâm đang trong quá trình đô thị hóa, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Thanh Hóa, phường có nhiều dự án khu dân cư đô thị sắp được triển khai. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường có bệnh viện Trung ương 71, quảng trường Quảng Tâm, trường TH Quảng Tâm và trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, từ trung tâm phường tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 46 km; tới TP Sầm Sơn cách khoảng 7 km; tới Ga Thanh Hóa cách khoảng 12 km; tới bến xe phía Nam Thanh Hóa cách khoảng 11 km. 

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 16, Phân khu số 18. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 16 và Phân khu số 18 người dân có thể tra cứu trên Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch số 16, số 18:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phường Quảng Tâm trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm phần thuộc Phân khu số 18 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 5.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm phần thuộc Phân khu số 16 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa).

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.


Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.


Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Tâm TẠI ĐÂY.