Đất có quy hoạch ở phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

Phường Quảng Cát là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 6,65 km², dân số năm 2019 là 11.505 người, mật độ dân số đạt 1.730 người/km². Phường giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa, huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn.

Cụ thể, phường Quảng Cát nằm ở phía đông nam thành phố Thanh Hóa; phía đông và phía nam giáp thành phố Sầm Sơn; phía tây giáp huyện Quảng Xương và phường Quảng Đông; phía bắc giáp các phường Quảng Tâm và Quảng Phú.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Cát được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 16, Phân khu số 18. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 16 và Phân khu số 18 người dân có thể tra cứu trên Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, địa bàn phường Quảng Cát có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Tham khảo thêm: Đất có quy hoạch ở phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở phường Quảng Cát:

Đất có quy hoạch ở phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Quảng Cát trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.