Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 16, Phân khu số 18.

Phường Quảng Phú là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 6,50 km², dân số năm 2019 là 10.534 người, mật độ dân số đạt 1.621 người/km². Phường giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, phường nằm ở phía đông nam TP Thanh Hóa, phía đông giáp huyện Hoằng Hóa; phía tây giáp phường Quảng Đông; phía nam giáp các phường Quảng Cát và Quảng Tâm; phía bắc giáp phường Quảng Hưng. 

Phường Quảng Phú nằm ven sông Mã, phường có 4 làng gồm: Xuân Độ, Văn Lâm Thượng, Văn Lâm Trung và Ngọc Suy. Hiện phường Quảng Phú đang trong quá trình đô thị hóa, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Thanh Hóa, phường có nhiều dự án khu dân cư đô thị sắp được triển khai, trong đó nổi bật là dự án Khu dân cư Quảng Phú (thôn 8). Bên cạnh đó, trên địa bàn phường có trường TH Quảng Phú, trường THCS Quảng Phú. Phía tây bắc phường giáp với KCN Lễ Môn và chung cư Lễ Môn. 

Ngoài ra, từ trung tâm phường tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 46 km; tới TP Sầm Sơn cách khoảng 10 km; tới Ga Thanh Hóa cách khoảng 12 km; tới bến xe phía Nam Thanh Hóa cách khoảng 10 km.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 16, Phân khu số 18. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 16 và Phân khu số 18 người dân có thể tra cứu trên Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch số 16, số 18:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phường Quảng Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú phần thuộc Phân khu số 18 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 5.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú phần thuộc Phân khu số 16 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa).

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.


Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.


Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Phú TẠI ĐÂY.