Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Bút Sơn là thị trấn duy nhất trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là trung tâm hành chính kinh tế, văn hoá của huyện.

Thực hiện Nghị quyết ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, trong năm 2019, huyện Hoằng Hóa nhập nguyên trạng xã Hoằng Phúc, Hoằng Vinh vào thị trấn Bút Sơn và lấy tên gọi chung là thị trấn Bút Sơn. Đến nay thị trấn Bút Sơn có tổng diện tích đất là 772 ha, dân số 12.674 người với 3.458 hộ gồm 15 phố.

Phía bắc của thị trấn Bút Sơn giáp các xã Hoằng Đạt, Hoằng Xuyên, phía tây giáp các xã Hoằng Cát, Hoằng Đức, phía nam giáp xã Hoằng Đồng, phía đông giáp xã Hoằng Đạo (đều thuộc huyện Hoằng Hoá).

Phía bắc của thị trấn Bút Sơn là sông Bút, ở địa bàn phía đông có nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hoằng Hoá, sân vận động Hoằng Hoá và bệnh viện huyện Hoằng Hoá, phía nam có bến xe huyện Hoằng Hoá.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 1.

Thị trấn Bút Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Trong đó, Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt ngày 29/4/2020; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá đang được UBND huyện đăng thông báo lấy ý kiến góp ý ngày 22/1.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bút Sơn TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.