Đất có quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Bút Sơn là thị trấn duy nhất trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là trung tâm hành chính kinh tế, văn hoá của huyện.

Phía bắc của thị trấn Bút Sơn là sông Bút, ở địa bàn phía đông có nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hoằng Hoá, sân vận động Hoằng Hoá và bệnh viện huyện Hoằng Hoá, phía nam có bến xe huyện Hoằng Hoá.

Địa bàn thị trấn Bút Sơn có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn thị trấn Bút Sơn có thể được tham khảo theo Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Trong đó, Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt ngày 29/4/2020; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá đang được UBND huyện đăng thông báo lấy ý kiến góp ý ngày 22/1.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu hồng là một số khu đất dính quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá:

Đất có quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 1.

Khu đất dính quy hoạch của thị trấn Bút Sơn thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Đất có quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở THỊ TRẤN BÚT SƠN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm những khu đất dính quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).