Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã An Khang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030.

An Khang là một xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Xã An Khang được chia thành 9 thôn: Bình Ca, Phúc Lộc B,Trường Thi B. Về địa giới hành chính xã An Khang phía đông giáp huyện Yên Sơn; phía nam giáp huyện Sơn Dương; phía tây giáp xã Lưỡng Vượng; phía bắc giáp huyện Nông Tiến.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã An Khang được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030. Bản đồ này được Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố trên cổng thông tin điện tử.

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn thành phố.

Xã An Khang trên bản đồ Google vệ tinh. 

 

 Quy hoạch sử dụng đất xã An Khang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã An Khang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã An Khang TẠI ĐÂY.