Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất quận xã Lục Sơn được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xã Lục Sơn có diện tích 99,37 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Sơn Động, phía tây và phía bắc giáp xã Bình Sơn, phía nam giáp tỉnh Quảng Ninh.

Về quy hoạch, ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã công khai quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000). Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Như vậy, xã Lục Sơn nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Lục Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lục Sơn TẠI ĐÂY.

chọn
Đề xuất thời hạn sở hữu chung cư 50 - 70 năm - Bài 2: Căn cứ pháp lý cần thiết để xây lại chung cư cũ
Theo Luật sư Đặng Văn Cường, việc quy định thời hạn sử dụng đối với nhà ở là cần thiết để có căn cứ pháp lý xây lại các nhà chung cư. Tuy nhiên cần phải quy định đồng bộ, hợp lý chính sách và pháp luật để đảm bảo khi gia hạn hoặc thu hồi nhà ở, sẽ có căn cứ đảm bảo ổn định đời sống và đảm bảo quyền lợi của người dân.