Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới nhất

Xã Phú Đông là một trong 12 xã, thị trấn của huyện Nhơn Trạch, xã có diện tích khoảng 22,64 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Nhơn Trạch và huyện Nhà Bè.

Cụ thể, phía đông xã Phú Đông giáp xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch); phía nam giáp xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch); phía bắc và tây bắc giáp xã Đại Phước, Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch), phía tây nam giáp thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) với ranh giới tự nhiên là sông Soài Rạp.

Trên địa bàn xã có hệ thống sông, kênh rạch lớn như rạch Ông Mai, rạch Ông Thuộc, sông Cái. Phần lớn diện tích đất của xã là đất nông nghiệp, theo cơ cấu sử dụng đất năm 2020, diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 60,53% trên tổng diện tích đất tự nhiên. Hiện chưa có chung cư, trung tâm thương mại nào được triển khai trên địa bàn xã.

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến người dân từ tháng 4 năm 2021.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, biên tập đối với địa bàn xã Phú Đông được công bố trên cổng TTĐT huyện:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Phú Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Xem chi tiết bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, biên tập đối với địa bàn xã Phú Đông TẠI ĐÂY

 

 

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Phú Đông TẠI ĐÂY.