Quy hoạch

Đất có quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Long Thọ có diện tích khoảng 23,95 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành.

Cụ thể, phía đông xã Long Thọ giáp xã Long Phước (huyện Long Thành); phía nam giáp xã Phước An (huyện Nhơn Trạch); phía bắc và phía tây giáp thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến người dân từ tháng 4 năm 2021.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, địa bàn xã Long Thọ có nhiều khu đất quy hoạch. Đất quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất quy hoạch ở xã Long Thọ:

Đất dính quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 1.

Một số khu đất quy hoạch của xã Long Thọ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Đất dính quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất dính quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT  QUY HOẠCH Ở XÃ LONG THỌ thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch tại đây.


Xem thêm: Cập nhật đất quy hoạch ở xã Long Thọ TẠI ĐÂY


(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).  

Bản đồ quy hoạch
 
chọn