Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Xã Long Thọ có diện tích khoảng 23,95 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành. 

Cụ thể, phía đông xã Long Thọ giáp xã Long Phước (huyện Long Thành); phía nam giáp xã Phước An (huyện Nhơn Trạch); phía bắc và phía tây giáp thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

Trên địa bàn xã có Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 và Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3. Hiện xã Long Thọ đang trong quá trình đô thị hóa, theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, diện tích đất phi nông nghiệp năm 2019 chiếm đến 58,66%.

Ngoài ra, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ cũng đã được duyệt năm 2020. 

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến người dân từ tháng 4 năm 2021.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, biên tập đối với địa bàn xã Long Thọ được công bố trên cổng TTĐT huyện: 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Long Thọ trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Xem chi tiết bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, biên tập đối với địa bàn xã Long Thọ TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch TẠI ĐÂY.


Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Long Thọ TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn