Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Xuân Lương có diện tích 25,34 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Canh Nậu, phía tây và phía bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, phía nam giáp xã Tam Tiến.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Như vậy, xã Xuân Lương nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Xuân Lương trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lương TẠI ĐÂY.