Báo cáo đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư trước 30/9

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/9 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị quyết 124 ngày 15/9 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Theo đó, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương. Giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022. 

Để đạt được mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chính phủ đặt ra gồm rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, một trong số các nội dung Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là nghiên cứu sửa đổi quy định tại Luật Đất đai về phân loại đất, nguyên tắc sử dụng đất, xác định giá đất, giá đất Nhà nước thu hồi với giá đất do nhà đầu tư đền bù, bao gồm cả diện tích theo cơ chế thỏa thuận, dẫn tới sự so sánh của người dân, khiếu nại, khiếu kiện, trình thủ tục pháp lý của công tác thu hồi đất,... 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/9 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định. 

Bộ này cũng được giao tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh số vốn ngân sách trung ương năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trước ngày 30/9.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, có văn bản đề xuất điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch vốn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25/9 năm 2022 để tổng hợp chung. 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho ba Chương trình mục tiêu quốc gia chậm nhất đến hết ngày 15/9. 

Cũng theo nghị quyết, Bộ Giao thông vận tải được tiếp tục phân bổ số vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 đến ngày 28/6/2022 còn lại chưa phân bổ cho các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam ngay sau khi dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

chọn
Chuyên gia dự báo 'ngày về' của các phân khúc bất động sản
Theo chuyên gia Batdongsan.com.vn, hiện các loại hình bất động sản hầu như vẫn duy trì đặc điểm như trước đây​. Do đó, mốc tăng trưởng của các phân khúc sẽ lặp lại có tính quy luật như chu kì trước.