Becamex UDJ vượt 11% mục tiêu lợi nhuận năm, tăng bàn giao nhà trong quý IV/2022

Quý IV/2022, doanh thu thuần Becamex UDJ tăng nhờ tăng bàn giao nhà, song lợi nhuận giảm do không được giảm thuế TNDN như cùng kỳ. Lũy kế năm 2022, công ty đã vượt 11% mục tiêu lợi nhuận năm.

CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, mã chứng khoán: UDJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 20,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo giải trình của Becamex UDJ, trong kỳ, doanh thu tăng là do công ty bàn giao nhà nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Song, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 20% còn 6,9 tỷ đồng, chủ yếu do kỳ này không được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong khi kỳ trước công ty được giảm 30% thuế TNDN.

Lũy kế năm 2022, Becamex UDJ đạt doanh thu thuần 86,6 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 31,2 tỷ đồng, giảm 3%.

  KQKD của Becamex UDJ. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).  

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công ty đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Becamex đã vượt 11% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Becamex UDJ là 550,7 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm. Chiếm 69% trong tổng tài sản là hàng tồn kho với giá trị hơn 380,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, đến từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (196 tỷ đồng) và thành phẩm bất động sản (184,3 tỷ đồng). 

Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty cũng giảm 76% còn 6,6 tỷ đồng, phần lớn do giảm các khoản tương đương tiền, là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng (5 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý IV, tổng nợ phải trả của Becamex UDJ giảm về mức 305 tỷ đồng, trong khi đầu năm ở mức 347 tỷ đồng, phần lớn nhờ nợ dài hạn. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải trả người bán ngắn hạn là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) hơn 163 tỷ đồng. 

Becamex UDJ cho biết, công ty không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán. Công ty cũng không ghi nhận khoản nợ tài chính nào tại thời điểm cuối quý IV.

chọn
Địa phương duy nhất giáp ranh TP HCM còn căn hộ dưới 1 tỷ đồng
Long An là hiện thị trường duy nhất lân cận TP HCM còn căn hộ có mức giá 1 tỷ đồng/căn. Đất nền tại đây cũng có ưu thế giá mềm hơn so với các thị trường quanh TP HCM, còn giá nhà liền thổ thì chỉ bằng một nửa so với cùng loại hình này ở Bình Dương hay Đồng Nai.