Biên lợi nhuận gộp Becamex UDJ đạt gần 50% trong quý III dù lượng tiêu thụ giảm

Theo BCTC quý III của Becamex UDJ, tình hình tiêu thụ và bàn giao nhà của công ty ít hơn cùng kỳ do chính sách kiểm soát tín dụng vào BĐS. Mặt khác, biên lợi nhuận gộp trong quý của công ty tăng và đạt gần 50%.

CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, mã chứng khoán: UDJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần 8,3 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nguồn thu chính từ bán bất động sản cũng giảm 59%. 

Theo giải trình của công ty, trong kỳ, do ảnh hưởng của chính sách kiểm soát tín dụng vào bất động sản, tình hình tiêu thụ và bàn giao nhà của công ty ít hơn cùng kỳ. 

Mặt khác, biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 49%, trong khi cùng kỳ là 24%. 

Qua đó, công ty báo lãi thuế 2,6 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 68,9 tỷ đồng, giảm 25%. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 24,2 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. 

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công ty đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, công ty đã hoàn thành 86,4% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra. 

 KQKD của Becamex UDJ. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp). 

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Becamex UDJ đạt 596 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Chiếm 65% trong tổng tài sản là hàng tồn kho với giá trị gần 390 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (206 tỷ đồng) và thành phẩm bất động sản (184 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó, công ty cũng có 127 tỷ đồng khoản phải thu trong ngắn hạn, tăng 9,5%, đến từ các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho số tiền nhận trước từ hoạt động kinh doanh bất động sản, thuế giá trị gia tăng đầu ra cho số tiền nhận trước của khách hàng theo tiến độ thanh toán,...

Tiền và các khoản tương đương tiền của Becamex UDJ tại thời điểm cuối quý III cũng tăng 11% so với đầu năm, đạt 30,5 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng là 29 tỷ đồng.

Mặt khác, công ty cũng có khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 109 tỷ đồng, giảm 24%. 

Về phần nợ tài chính, công ty không ghi nhận khoản nợ tài chính nào tại thời điểm cuối quý II.

chọn
Apec Investment dự kiến khởi công hai dự án tại Bắc Giang, Lạng Sơn vào quý IV, huy động hơn nghìn tỷ rót vào BĐS
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Apec Investment đã cập nhật tình hình một số dự án BĐS như Apec Royal Park Huế, Aqua Park Bắc Giang và Golden Palace Lạng Sơn, đồng thời cho biết kế hoạch rót vốn cho các dự án khác tại Bắc Giang, Hòa Bình…