Một thành viên HĐQT của Becamex UDJ từ nhiệm

Ông Lê Đức Thịnh vừa nộp đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Becamex UDJ nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 12/4. Sau khi ông Thịnh từ nhiệm, HĐQT của Becamex UDJ còn lại 4 thành viên gồm ông Nguyễn Minh Đồng, ông Quảng Văn Viết Cương, ông Huỳnh Vĩnh Thành và bà Phạm Viết Yên.

CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, mã chứng khoán: UDJ) vừa thông báo đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông Lê Đức Thịnh kể từ ngày 12/4.

Theo ông Thịnh, vì lý do công việc cá nhân nên ông không thể sắp xếp đủ thời gian để đảm nhận công việc được phân công ty HĐQT của Becamex UDJ.

Ông Thịnh sinh năm 1988, trình độ chuyên môn là thạc sĩ kế toán và kinh doanh, ông được bổ nhiệm giữ vị trí Thành viên HĐQT của Becamex UDJ vào ngày 21/4/2022.

Trước khi gia nhập Becamex, ông từng giữ chức vụ Kiểm toán viên và chuyên viên tư vấn thuế tại Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) từ tháng 7/2010 - tháng 3/2011, giữ chức vụ Phó phòng Tư vấn Dịch vụ thuế tại Công ty TNHH PwC từ tháng 8/2011 - tháng 4/2019, giữ chức vụ Chủ nhiệm Dự án Dịch vụ tư vấn tại CTCP Tư vấn EY (Việt Nam) từ tháng 5/2019 - tháng 3/2021.

Tới tháng 10/2021, ông gia nhập Becamex và đảm nhiệm chức vụ nhân viên Phòng quản lý.

Becamex UDJ cho biết, đơn từ nhiệm của ông Thịnh sẽ được trình cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của công ty được diễn ra vào ngày 20/4 tới đây.

Như vậy, sau khi ông Thịnh từ nhiệm, HĐQT của Becamex UDJ còn lại 4 thành viên gồm ông Nguyễn Minh Đồng, ông Quảng Văn Viết Cương, ông Huỳnh Vĩnh Thành và bà Phạm Viết Yên.

chọn