Bình Định sẽ mời đầu tư 30 khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong năm nay

Dự kiến trong năm 2021, Bình Định mời gọi đầu tư 30 dự án trong lĩnh vực hạ tầng KCN, CCN với tổng quy mô hơn 1.290 ha.

UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương quy hoạch KCN Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn Sơn vào quy hoạch phát triển các KCN tại Việt Nam đến năm 2030; diện tích quy hoạch là 250 ha.

Cụ thể, quy hoạch KCN Bồng Sơn có vị trí tại các khu các khu phố Lại Đức, Diễn Khánh, Văn Cang, Lại Khánh Nam của phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn.

Hiện nay, thị xã Hoài Nhơn giữ vai trò trung tâm kinh tế - xã hội phía bắc của tỉnh Bình Định, địa phương này có nhiều tiềm năng để phát triển, tuy nhiên thời gian qua chưa có KCN tập trung được hình thành nên chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế của khu vực.

Hiện thị xã Hoài Nhơn có 13 cụm công nghiệp, do vậy cần bổ sung KCN Bồng Sơn vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2030 nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cũng như khu vực phía bắc của tỉnh.

Việc bổ sung KCN Bồng Sơn được bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2030, cũng như được thành lập được kỳ vọng sẽ là động lực phát triển cho thị xã Hoài Nhơn nói riêng và khu vực phía bắc tỉnh Bình Định nói chung.

Cũng theo chủ trương, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích hợp nội dung quy hoạch phát triển KCN Bồng Sơn vào Đồ án quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh.

Thêm khu công nghiệp 250 ha được bổ sung vào quy hoạch tại Bình Định - Ảnh 1.

Phối cảnh tổng thể KCN đô thị Nhơn Hội (phân khu 4), một trong những KCN lớn nhất tại Bình Định. (Ảnh: kkt.binhdinh.gov.vn).

Dự kiến trong năm 2021, Bình Định mời gọi đầu tư 30 dự án trong lĩnh vực hạ tầng KCN, CCN với tổng quy mô hơn 1.290 ha.

DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2021

TT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Diện tích (ha)

Mục tiêu và quy mô dự án

Mứcđầu tư (triệu USD)

Cơ quan chuẩn bị thông tin

LĨNH VỰC HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

CCN Cát Hiệp

Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp

50

Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút cơ sở đầu tư sản xuất kinh doanh

Tùy quy mô

Sở Công Thương

2

CCN Tân Trường An

Thôn Tân An và Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ

50

Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của CCN nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các cơ sở sản xuất kinh doanh

Tùy quy mô

Sở Công Thương

3

CCN Nhơn Tân

Thôn Nam Tượng I, II, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

25

Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

4

CCN Thắng Công

Thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

18,80

Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

5

CCN An Lương

Thôn Thiện Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ

30

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

6

CCN Bình Dương

Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ

75

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

7

CCN Bồng Sơn ( giai đoạn 2)

Khối Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

30,50

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

8

CCN Hoài Hảo

Thôn Phụng Du I, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn

17

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

9

CCN Hoài Thanh Tây

Thôn Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn

8,90

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

10

CCN Hoài Hương

Thôn Thiện Đức,phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn

11,80

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

11

CCN Hoài Châu

Thôn An Qúy Bắc, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn

25

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

12

CCN Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây

Thôn Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn

12

Đầu tư lập quy hoạch chi tiết; Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

13

CCN Hóc Bợm

Thôn I, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

37,80

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

14

CCN Cầu 16

Thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn

38

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

15

CCN Rẫy Ông Thơ

Thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn

20

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

16

CCN Thị trấn Vân Canh (giai đoạn 2)

Thị trấn Vân Canh

37

Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

17

CCN Dốc Truông Sỏi

Thôn Gia Chiểu II, thị trấn Tăng Bạt Hổ

15

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

18

CCN Du Tự

Thị trấn Tăng Bạt Hổ

10

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

19

CCN Long Mỹ

Thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn

75

Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

20

CCN Bình An

Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

38,20

Thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện; đặc biệt là sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đầu tư sản xuất, kinh doanh

Tùy quy mô

Sở Công Thương

21

CCN Tây Xuân

Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

52

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

22

CCN Tân Đức

Thôn Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn

50

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

23

CCN Trường Định

Thôn Trường Định, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn

20

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

24

CCN Gò Giữa

Thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

35

Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

25

CCN Gò Cầy

Thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

30

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

26

CCN Tây Xuân

Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

52,14

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

27

CCN Diêm Tiêu

Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

38,20

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

28

CCN Đại Thạnh

Thôn Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

63,80

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

29

CCN Hoài Tân

Thôn Giao Hội I, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

74,50

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Sở Công Thương

30

KCN Bồng Sơn

Khu phố Diễn Khánh, Văn Cang, Lại Đức, Lại Khánh Nam

250

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của Khu CN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh.

Tùy quy mô

Ban Quản lý các Khu Kinh tế

chọn
[Photostory] Toàn cảnh khu dân cư An Hưng tại Nhà Bè của Vạn Phát Hưng
Khu dân cư An Hưng có vị trí tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM. Quy mô dự án này là 9,2 ha, với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.