Bình Dương rót thêm hơn 250 tỷ vào nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi, giảm hơn 290 tỷ ở hầm chui Phước Kiển

Bình Dương điều chỉnh giao vốn đầu tư công năm 2023, rót thêm hơn 250 tỷ vào nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi, giảm hơn 290 tỷ đã bố trí cho hầm chui ngã năm Phước Kiển.

Phối cảnh nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5 -  đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Sở GTVT TP HCM).

UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định điều chỉnh việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công năm nay đã bố trí cho 17 dự án với tổng số vốn giảm 499 tỷ đồng. Trong đó, có một dự án đáng chú ý là xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiển, dự án này sau điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm nay đã giảm từ 298 tỷ đồng xuống còn khoảng 2,2 tỷ đồng.

Đồng thời, điều chỉnh bổ sung vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho hai dự án. Trong đó, dự án đáng chú ý là Dự án thành phần 5 - Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) là 497 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công năm nay của dự án sau khi điều chỉnh là 748 tỷ đồng, tăng khoảng 251 tỷ đồng.

Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch đầu tư công năm nay được UBND tỉnh giao tại Quyết định ngày 28/12/2022 về giao Kế hoạch đầu tư công năm nay vốn ngân sách địa phương.

Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí đủ vốn Kế hoạch đầu tư công năm nay và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các công trình trọng điểm gồm Trường Chính trị tỉnh, quốc lộ 13, vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP HCM - Chơn Thành, đường ĐT 746, Bệnh viện đa khoa 1.500 giường, nhóm các dự án phục vụ Đề án 06, cải cách hành chính, thành phố thông minh, chuyển đổi số, camera giám sát giao thông, an ninh, đường ven sông Sài Gòn vào kỳ họp thường lệ giữa năm nay.

Cùng với đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án trên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm nay vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

chọn