Bình Phước khuyến cáo việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, một số ứng dụng và trang thông tin điện tử  đã sử dụng dữ liệu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh  để tra cứu thông tin đất đai, thu phí người sử dụng và chạy quảng cáo. Các dữ liệu này không có cơ sở pháp lý, không phải do Sở cung cấp, chia sẻ theo quy định.

Ngày 20/4, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước có văn bản số 684 khuyến cáo về việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, Sở này đã phát hiện một số ứng dụng và trang thông tin điện tử có sử dụng dữ liệu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước để tra cứu thông tin đất đai, thu phí người sử dụng và chạy quảng cáo. Qua kiểm tra, rà soát cho thấy các dữ liệu này không có cơ sở pháp lý, không phải do Sở cung cấp, chia sẻ theo quy định.

Các ứng dụng và trang thông tin điện tử được nhắc đến trong văn bản gồm: Trang Remap.vn và ứng dụng Thongtin.land.

Nhận thấy tình trạng các tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép nguồn dữ liệu bất hợp pháp nhằm mục đích thu phí của người sử dụng ngày càng nhiều và phức tạp, việc cung cấp các thông tin dữ liệu không có cơ sở pháp lý, không chính xác dẫn đến nhầm lẫn cho các tổ chức, cá nhân xem thông tin từ các trang mạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo các tổ chức và cá nhân không khai thác, sử dụng thông tin từ các ứng dụng, trang thông tin điện tử nêu trên. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ, hướng dẫn kiểm tra và đề xuất hướng xử lý các ứng dụng và trang thông tin điện tử và nêu trên.

Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở; các Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, thị xã, thành phố rà soát lại việc lưu trữ các file dữ liệu bản đồ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bản đồ địa chính đang quản lý. 

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tư vấn xây dựng bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bản đồ địa chính không cung cấp thông tin cho các đơn vị thứ ba mà không có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sử dụng vào mục đích thu phí trái quy định.

UBND các xã, phường, thị trấn chủ động niêm yết công khai, minh bạch bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác.

Sở Tài nguyên và Môi trường lưu ý, hiện nay bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://stnmt.binhphuoc.gov.vn và được công bố công khai tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. Đây là nguồn chính thống có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Ngoài ra, khi cần khai thác các thông tin về thửa đất, các tổ chức và cá nhân có thể liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn.

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.