Bình Thuận muốn khởi công xây dựng khu công nghiệp Tân Đức trong tháng 8

Khu công nghiệp Tân Đức nằm tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, có diện tích khoảng 300 ha. Do CTCP Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

 (Ảnh: UBND tỉnh Bình Thuận).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, năm 2021, khu công nghiệp (KCN) Tân Đức được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư xây dựng. Ngay sau khi có chủ trương, các ban, ngành liên quan đã tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để dự án sớm đi vào hoạt động.

Dự án này do CTCP Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Quy mô dự án 300 ha, thuộc tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Đến nay, chủ đầu tư KCN Tân Đức đã phối hợp với Trung Tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Tân Đức tiến hành thu hồi đất của 1 tổ chức là 6,7 ha và tổ chức kiểm kê được 225/227 hộ dân, tương đương với diện tích 292/293 ha, đạt tỷ lệ 99%. 

Hội đồng bồi thường của huyện đã thông qua phương án bồi thường được 110 hộ với diện tích 171 ha; hiện đang công khai phương án bồi thường 38 hộ với diện tích 69 ha; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đang thẩm định phương án bồi thường 20 hộ, diện tích là 19 ha.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp với chủ đầu tư khu công nghiệp và UBND xã Tân Đức chi trả tạm ứng cho 34 hộ với kinh phí là 47 tỷ đồng, diện tích là 49 ha.

Để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân trong KCN Tân Đức, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu từ số 4 đến số 11 và đã tổ chức khởi công xây dựng Khu dân cư tập trung xã Tân Đức trong tháng 12/2021. Hiện đơn vị thi công đang thi công dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2022.

Trong thời gian tới, các Sở, ngành và UBND huyện Hàm Tân khẩn trương hoàn thành phê duyệt giá đất, giao và cho thuê đất đối với KCN Tân Đức để hoàn thành bồi thường trong cuối tháng 6/2022, đảm bảo hoàn tất các thủ tục để khởi công xây dựng khu công nghiệp Tân Đức cuối tháng 8/2022.

chọn
Bỏ khung giá đất, bắt buộc thanh toán giao dịch qua ngân hàng
Đó là một trong những giải pháp được Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai.