Bình Thuận dự kiến khởi công Khu công nghiệp Tân Đức vào tháng 8

Khu công nghiệp Tân Đức nằm tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, với quy mô khoảng 300 ha với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: Báo Pháp luật Việt Nam).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, huyện Hàm Tân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư năm 2021, với diện tích 300 ha, vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đây là Khu công nghiệp tập trung, đa ngành nghề, thu hút các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại xử lý triệt để các chất thải không gây ô nhiễm môi trường.

Trọng tâm là các loại hình công nghiệp như sản xuất sản phẩm dệt may; sản xuất máy móc thiết bị cơ khí, vật liệu xây dựng, điện tử, cơ khí, dược phẩm, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng… và các ngành nghề theo quy định hiện hành, không thu hút các ngành nghề có tính chất ô nhiễm cao, dễ gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian qua, CTCP Sonadezi Bình Thuận đã phối hợp cùng với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các Sở, ngành triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Hàm Tân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân đã phối hợp với chủ đầu tư và UBND xã Tân Đức tiến hành thu hồi đất của một tổ chức, với diện tích 7,1 ha và tổ chức kiểm kê hoàn thành 221/221 hộ dân, với diện tích là 292,9 ha, đạt 100%.

Trong đó, đã chuyển cho UBND xã Tân Đức họp xét tính pháp lý đất đai được 211 hộ, với diện tích là 278,8 ha, đạt 95%, còn 10 hộ hiện nay UBND xã Tân Đức đang tiếp tục xét tính pháp lý đất đai.

Hội đồng bồi thường huyện đã họp thẩm định, thông qua phương án bồi thường được 199 hồ sơ, với diện tích 272 ha, đạt 91%; UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường 101 hồ sơ, với diện tích 119%; đang thực hiện niêm yết 8 hồ sơ, với diện tích 13,7 ha; phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đang thẩm định 44 hồ sơ, với diện tích là 53,2 ha và đang hoàn thiện 46 hồ sơ để trình thẩm định.

Chủ đầu tư KCN Tân Đức đã thực hiện chi trả đền bù cho 78/101 hộ, với diên tích 89,6 ha; ngoài ra, còn có 22 hộ thỏa thuận nhận trước tiền bồi thường, hỗ trợ với diện tích 42,5 ha. Tính đến nay, các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư KCN Tân Đức được 132 ha.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư KCN Tân Đức tiếp tục phối hợp với địa phương vận động, thuyết phục các hộ dân đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, chuẩn bị kinh phí và tập trung phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân để hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án; trong đó, ưu tiên đền bù giải phóng mặt bằng trước khu vực khoảng 100 ha - 150 ha đất liền thử để có mặt bằng phục vụ khởi công KCN Tân Đức trong năm nay theo kế hoạch.

UBND huyện Hàm Tân chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh kết quả thẩm định giá đất cụ thể KCN Tân Đức theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định lại, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ phê duyệt bảng giá đất cụ thể phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.