Bộ GTVT đề xuất nhiều qui định quản lí xe công nghệ

Bộ GTVT đề xuất nhiều nhóm qui định nhằm quản lí xe công nghệ dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải hành khách.

IMG_3481

Nghị định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vẫn chưa ban hành. (Ảnh minh họa: Di Linh).

Đề xuất nhiều qui định quản xe công nghệ

Ngày 16/10, Bộ GTVT đã cũng cấp một số thông tin về dự thảo Nghị định thay thế nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bộ GTVT cho biết việc sửa đổi nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa xe taxi sử dụng đồng hồ tính tiền (taxi truyền thống), xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi (taxi công nghệ) và xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử.

Theo Bộ này, đây là Nghị định có sự ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, người dân, hết sức phức tạp và rất khó khăn trong quá trình xây dựng.

"Từ năm 2016 đến nay, Bộ GTVT đã trình 11 lần và Chính phủ cũng đã chủ trì họp nhiều cuộc họp rà soát nhưng đến nay Nghị định vẫn chưa được ban hành", Bộ GTVT cho hay.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định nêu trên đã thực hiện với thời gian trên 3 năm và được họp lấy ý kiến rất nhiều lần.

Bộ này cho biết, việc quản lí xe ô tô dưới 9 chỗ hoạt động vận tải hành khách có ứng dụng phần mềm để điều hành hoạt động vận tải sẽ được quản lí như xe taxi hay hợp đồng vận tải điện tử là nội dung có nhiều ý kiến khác nhau.

Trong khi đó, tính đến thời điểm tháng 6 năm 2019, có khoảng 70.000 xe ô tô ứng dụng hợp đồng điện tử.

Do vậy, để quản lí chặt chẽ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử, đảm bảo công bằng đối với xe taxi, Bộ GTVT đã đề xuất một số qui định.

Cụ thể là qui định xe sử dụng hợp đồng vận chuyển hành khách điện tử phải báo cáo thông tin về hợp đồng trước khi vận chuyển; phải có thiết bị để truy cập vào nội dung của hợp đồng và truy cập để xem danh sách hành khách.

Giao diện của người thuê vận tải phải hiện diện thương mại của đơn vị kinh doanh vận tải và các phương tiện kinh doanh thuộc đơn vị để người thuê vận tải thực hiện lựa chọn, đàm phán về hành trình, thời gian và giá trị hợp đồng.

Qui định "trong thời gian 1 tháng, xe ô tô kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe ô tô sử dụng hợp đồng vận chuyển hành khách dưới 9 chỗ phải có thời gian hoạt động tại địa phương nơi cấp phù hiệu tối thiểu 70% tổng thời gian hoạt động trong tháng; xác định thời gian hoạt động được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình".

"Qui định này nhằm mục đích kiểm soát tình trạng xe taxi, xe ô tô sử dụng hợp đồng vận chuyển hành khách dưới 9 chỗ đăng kí tại các địa phương xung quanh các đô thị lớn sau đó hoạt động chủ yếu tại Hà Nội, TP HCM gây khó khăn cho công tác quản lí, đồng thời gây ùn tắc giao thông và gây xáo trộn hoạt động vận tải tại các đô thị", Bộ GTVT cho hay.

IMG_3463

Vấn đề nhận diện xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ vẫn còn nhiều tranh cãi. (Ảnh: Di Linh).

Phân biệt xe kinh doanh, cá nhân

Cũng liên quan đến xe hợp đồng dưới 9 chỗ, Bộ GTVT đề xuất qui định chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng vận chuyển điện tử phải có bộ phận quản lí, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

Bộ đề xuất xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng vận chuyển điện tử có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

Qui định này nhằm đảm bảo cân bằng với điều kiện về niên hạn so với xe taxi.

Ngoài ra, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" trên kính phía trước và kính phía sau xe theo qui định.

Kích thước tối thiểu của cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" là 6 x 20 cm; cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" phải được làm bằng vật liệu phản quang.

Bộ GTVT cho biết việc bổ sung nội dung qui định này nhằm bảo đảm quản lí đúng loại hình kinh doanh vận tải, xác định rõ hình thức ứng dụng hợp đồng điện tử với loại hình taxi.

Đồng thời, phân biệt với xe cá nhân (loại xe không kinh doanh vận tải), làm rõ nhận diện của các phương tiện kinh doanh loại hình này tránh tình trạng xe cá nhân trá hình để kinh doanh dẫn.

Ngoài những nội dung trên, Bộ GTVT cũng đề xuất doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái xe thuộc đơn vị theo qui định.

chọn