Bộ GTVT yêu cầu điều chuyển nhà thầu yếu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận; các cơ quan, đơn vị được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Văn bản nêu rõ: Thời gian qua, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, tư vấn đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay kết quả giải ngân của Bộ GTVT tiếp tục nằm trong số các bộ, ngành đạt mức cao hơn bình quân chung trong cả nước.

Tuy nhiên, kết quả công tác kiểm tra cho thấy, tiến độ thực hiện và công tác giải ngân tại một số dự án còn chậm.

Ngoài các nguyên nhân khách quan còn nhiều nguyên nhân chủ quan như: các nhà thầu thi công chưa tập trung tài chính, nhân sự, thiết bị để thực hiện dự án; chủ đầu tư đặc biệt là Sở GTVT các địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý đối với những nhà thầu yếu, chậm tiến độ.

Nhiều khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán; thủ tục điều chỉnh giá, lập phê duyệt các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh còn chậm. Công tác đăng ký kế hoạch vốn và đánh giá khả năng hấp thụ chưa sát với nhu cầu thực tế dẫn đến phải điều chuyển vốn…

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng; nhanh nhạy, linh hoạt hơn nữa trong việc áp dụng các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy nhanh giải ngân vốn đối với khối lượng đã hoàn thành, bảo đảm nguồn vốn cho các nhà thầu tăng tốc thi công.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tiến độ thi công theo từng ngày, từng tuần của từng nhà thầu, từng gói thầu, đôn đốc các nhà thầu thi công huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, nguyên vật liệu; chủ động nghiên cứu áp dụng, đổi mới các giải pháp kỹ thuật, tập trung tăng cường thi công "3 ca, 4 kíp" ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ.

"Căn cứ quy định của hợp đồng, các Ban quản lý dự án phải kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ đã bị phê bình, cảnh cáo mà không khắc phục kịp thời trong thời gian quy định; có biện pháp điều chuyển khối lượng, thay thế nhà thầu yếu kém; xử lý đối với nhà thầu không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo quy định. Theo dõi, đánh giá và báo cáo Bộ các nhà thầu hạn chế năng lực, không hoàn thành khối lượng theo hợp đồng", Bộ GTVT chỉ đạo.

Giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan này chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lập danh sách các nhà thầu năng lực yếu để tham mưu Bộ xem xét, xử lý theo quy định của hợp đồng và quy pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tính toán, lập tiến độ chi tiết đối với khối lượng còn lại của các dự án làm cơ sở theo dõi đánh giá khả năng hoàn thành các hạng mục, gói thầu theo yêu cầu.

"Vụ Kế hoạch Đầu tư cần phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng rà soát, đánh giá tổng thể, khách quan khả năng hoàn thành các hạng mục, khối lượng chính theo các mốc tiến độ dự kiến, kịp thời tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án có khả năng giải ngân thấp sang những dự án có khả năng giải ngân tốt, đáp ứng yêu cầu giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao", Bộ Giao thông vận tải yêu cầu.

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch Đầu tư (Bộ GTVT), đến hết tháng 11/2022, Bộ GTVT giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung (69,4% so kế hoạch giao đầu năm).

Theo số liệu của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân hết tháng 11/2022 của Bộ GTVT (62,4%) duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước (Bộ Tài chính dự kiến cả nước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 11 khoảng 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030
Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.