Bộ Tài chính muốn giao TP HCM tổ chức thị trường cổ phiếu, Hà Nội 'quản' thị trường chứng khoán phái sinh và trái phiếu

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng dự thảo thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tổ chức thị trường cổ phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu.

Theo dự thảo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange - VNX), Bộ Tài chính sẽ thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Bộ Tài chính cho biết thực trạng hiện nay có sự trùng lặp về chức năng nhiệm vụ giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán, trong việc quản lí thành viên giao dịch, nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin bị phân tán, chưa tổ chức được hoạt động giám sát tổng thể trên thị trường chứng khoán.

Vì thế, để tập trung đầu mối và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ căn cứ theo Quyết định số 32, phân định rõ chức năng nhiệm vụ giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

11-chot-1464019413297

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) được Bộ Tài chính giao tổ chức thị trường cổ phiếu. (Ảnh: Người Lao Động).

Dự thảo xác định rõ VNX là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty sẽ hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sẽ là 2 công ty con, do VNX sở hữu và giám sát hoàn toàn.

Về nhiệm vụ và chức năng, VNX đảm nhiệm xây dựng và ban hành các qui chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các qui chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty con sẽ trực tiếp tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán và trực tiếp giám sát tại các khu vực thị trường được giao quản lí. Đặc biệt, dự thảo quyết định HoSE được giao nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu. Còn thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu được giao về HNX.

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đến năm 2023 là 3.000 tỉ đồng. Trong đó, 2.000 tỉ đồng của HoSE, còn vốn sở hữu của HNX là 1.000 tỉ đồng. Theo báo cáo tài chính được kiểm toán đến ngày 31/12/2018, tổng mức vốn chủ sở hữu thực có của 2 sở giao dịch chứng khoán là 2.520,27 tỉ đồng.

12038525_934687203274175_3936764749208573775_n

Bộ Tài chính giao Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu. (Ảnh: The Leaders).

Bộ Tài chính khẳng định việc thành lập VNX theo lộ trình phù hợp, nhằm đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, liên tục. Trước hết, đến năm 2020, Bộ sẽ thành lập VNX, nhưng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường giao dịch chứng khoán như hiện nay. Song song đó, HoSE và HNX sẽ được sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Giai đoạn 2020 - 2023, Bộ Tài chính sẽ đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường vào hoạt động cho HoSE và HNX, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường.

Giai đoạn sau năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện cổ phần hóa.

Về cơ chế tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam áp dụng cơ chế quản lí tài chính thực hiện theo Luật quản lí, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, và các văn bản hướng dẫn; Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lí tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất HNX, HoSE tiếp tục được vận dụng chế độ tiền lương cho người quản lí theo hạng Tổng công ty như hiện nay. Riêng với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Bộ cho phép vận dụng chế độ tiền lương cho người quản li theo hạng Tổng công ty đặc biệt.

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.