Bộ TN&MT rà soát, gỡ vướng cho hàng nghìn dự án bỏ hoang, chậm tiến độ

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) sẽ thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của dự án chậm triển khai nhằm đề xuất giải pháp gỡ vướng, đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng hiệu quả, tránh hoang hóa, lãng phí.

Năm 2022, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí.

Đồng thời, Bộ dự kiến tổng hợp khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp và cơ chế chính sách để giải quyết, đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, nhanh chóng giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí, phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai…

Theo số liệu của Bộ KH&ĐT, năm 2020 có 1.867 dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách bị chậm tiến độ (chiếm 2,6% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ); trong đó có 1.074 dự án (chiếm gần 60% tổng số dự án trên) gặp vướng mắc do giải phóng mặt bằng.

Trước mắt, Bộ TN&MT tiếp tục tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc quản lý, sử dụng đất để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhất là các sai phạm phổ biến như lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Bộ TN&MT rà soát, gỡ vướng cho hàng nghìn dự án bỏ hoang, chậm tiến độ - Ảnh 1.

Bộ TN&MT rà soát, gỡ vướng cho hàng nghìn dự án bỏ hoang, chậm tiến độ. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Thời gian qua, nhằm khắc phục tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý phân lô đất nông nghiệp, đất rừng để xây dựng trái phép, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020; Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Trong đó, chỉ thị nêu rõ sẽ chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích trái phép; chú trọng kiểm tra, rà soát xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.

Ngoài ra, Bộ TN&MT đã ban hành công văn để hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật đất đai và công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép; công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra, xử lý các dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng và báo cáo kết quả về Bộ.

chọn
VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023
Theo VNDirect thị trường TPDN sẽ tương đối im lìm trong nửa đầu năm 2023, phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nhờ lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ chế thị trường tốt hơn.