Hà Nội tập trung kiểm tra dự án chậm triển khai năm 2021, 2022

Thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, Hà Nội sẽ kiên quyết thu hồi để lựa chọn chủ đầu tư khác.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 334 về khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến “Diện tích nhà ở bình quân năm 2021 chưa đạt được chỉ tiêu; nhiều dự án phát triển nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố, theo báo Chính phủ.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị theo kế hoạch.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án. Thành phố cũng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở theo quy hoạch và dự án được duyệt khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực.

Đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, Hà Nội sẽ kiên quyết thu hồi để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác. Đồng thời công khai thông tin vi phạm, đưa vào tiêu chí đánh giá và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn.

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2023, thành phố sẽ cân đối bố trí đủ vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư sử dụng vốn ngân sách; triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, nhà ở xã hội cho thuê phục vụ các đối tượng là công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp và học sinh, sinh viên. iến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các cấp độ sẽ được đẩy nhanh.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục rà soát các quỹ đất 20%, 25% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố. Tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Theo Quyết định số 3627 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, dự báo nhu cầu tổng thể nhà ở giai đoạn này là 89 triệu m2 sàn. Trong đó, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 44 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026 - 2030 là 45 triệu m2 sàn. 

Đến năm 2025, thành phố phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29,5 m2/người; phát triển mới 22,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ; khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; khoảng 0,565 triệu m2 sàn nhà ở tái định cư; 19,69 triệu m2 sàn nhà ở thương mại.

Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 32 m2/người; phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 2,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; 1,3 triệu m2 sàn nhà ở tái định cư; 15,19 triệu m2 sàn nhà ở thương mại.

chọn
Một ông lớn đang xúc tiến đầu tư khu nghỉ dưỡng hơn 361 ha ở Phú Thọ
Khu đô thị nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa, sinh thái tại xã Hiền Lương có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Tháng 6 năm ngoái, CTCP Du lịch Sinh thái Phú Thọ - doanh nghiệp có mối liên hệ với Tập đoàn TH đã nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án này.