Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng

Theo đó, trong thời gian qua tại các địa phương còn tồn tại nhiều dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm nhưng chưa được kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định, gây lãng phí đất đai, bức xúc trong dư luận.

Mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Trước đó, Bộ đã có các văn bản hướng các địa phương thực hiện kiểm tra, xử lý tuy nhiên việc thực hiện của nhiều địa phương còn chưa kiên quyết, chưa đầy đủ các nội dung theo quy định và chưa xử lý hết các vi phạm theo thẩm quyền.

Để đẩy nhanh việc đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí đất đai, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng.

Đồng thời, các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng.

Các dự án, công trình có vi phạm được tổng hợp và lập danh sách để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục quản lý đất đai.

Bộ TN&MT cũng đề nghị rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân (khách quan, chủ quan) của việc không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính (đầu tư, đất đai, xây dựng...) để đôn đốc chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ TN&MT cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Tổng cục quản lý đất đai thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các tỉnh, thành phố có nhiều dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất mà chưa được xử lý; các dự án sử dụng nhiều diện tích đất nhưng chậm đầu tư đưa đất vào sử dụng, các dự án vi phạm chậm tiến độ đã quá lâu nhưng chưa xử dứt điểm, để hoang hóa, lãng phí đất đai…

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường đất nền vùng ven?
Theo chuyên gia VARS, giao dịch đất nền vùng ven bắt đầu tăng nhiệt nhưng chưa thực sự sôi động, giá tăng khoảng 5 - 10% so với đáy, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi săn đất. Một số khu vực nóng thật, một số lại có dấu hiệu thổi nhiệt.