Sẽ thanh kiểm tra dự án 'treo' tại một số địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong năm 2022 sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một số tỉnh như Bình Thuận, Thái Nguyên, Nghệ An và Quảng Ninh.

Cử tri tỉnh Thái Bình phản ánh thực trạng tại các dự án “treo”, bỏ hoang đất trong nhiều năm không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này.

Trả lời về vấn đề này, Bộ TN&MT cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; trong đó chú trọng kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.

Ngày 13/3/2018, Bộ đã có Công văn số 1171 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, xử lý các dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng và báo cáo kết quả về Bộ.

Giai đoạn 2018 - 2019, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức các đoàn kiểm tra và đôn đốc việc kiểm tra, xử lý các dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bình Dương, TP HCM, Cần Thơ, Bạc Liêu và Kiên Giang. 

Kết quả, đã kiểm tra 205 dự án, trong đó đã kiến nghị xử lý thu hồi 42 dự án (diện tích 1.452,20 ha), loại bỏ khỏi danh sách dự án chậm tiến độ 24 dự án. Các dự án còn lại đã đề nghị giao cho các địa phương tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ

Trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 155 ngày 8/12/2021 của Chính phủ, giao “Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương: Chỉ đạo, rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí… Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp và cơ chế chính sách để giải quyết, đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, nhanh chóng giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí, phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai…” và Nghị quyết số 1 ngày 8/1/2022 của Chính phủ, giao choBộ TN&MT xây dựng Đề án “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã phục hồi sau đại dịch Covid-19”.

Bộ TN&MT đã xây dựng Đề án và đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung Đề án tập trung thực hiện các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng để hoang hóa, lãng phí đất đai trên phạm vi toàn quốc. 

Sau khi đề án được Thủ tướng phê duyệt, sẽ thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ở Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố tại địa phương để tổ chức chỉ đạo, thực hiện đề án. 

Ngoài ra, trong năm 2022 BộTN&MT sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một số tỉnh như Bình Thuận, Thái Nguyên, Nghệ An và Quảng Ninh.

chọn